แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 24 September 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ