แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Thursday, 04 October 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ