แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 20 December 2018 เขียนโดย :   คณะพยาบาลศาสตร์