แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart classroom ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Wednesday, 16 January 2019 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ