แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง)
Friday, 18 January 2019 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ