แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ยกเลิกประกาศรับสมัครเลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา
Sunday, 03 February 2019 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ เฉพาะ

1.  นายกองค์การนักศึกษา

2.  ประธานสภานักศึกษา

*** ในส่วนของนายกสโมสรนักศึกษา รับสมัครตามวันเวลาในประกาศเช่นเดิม***