แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Monday, 18 March 2019 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยประกาศการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาที่สนใจจะจัดตั้งชมรม ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562