แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องทำงานรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 01 November 2018 เขียนโดย :   บัณฑิตวิทยาลัย