แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 10-14 และ 17-18 มิ.ย. 62 ณ รพ.สต.บางใบไม้-รพ.สต.บางไทร, รพ.สต.บางกุ้ง-ศูนย์บริการสุขภาพโพหวาย, รพ.สต.วัดประดู่-ศูนย์บริการสุขภาพโพธาวาส จำนวน 1
Friday, 07 June 2019 เขียนโดย :   คณะพยาบาลศาสตร์