แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผลการพิจนารณาผู้ประกอบการเช่าร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Wednesday, 19 June 2019 เขียนโดย :   สำนักจัดการทรัพย์สิน