แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้เดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 11 June 2019 เขียนโดย :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม