แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ใช้งาน ณ กองตรวจสอบภายใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 14 August 2019 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ