แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน และการลงทะเบียนการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำการศึกษา 2562
Monday, 19 August 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam


ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ประมวลผลการสอบและประกาศรายชื่อผลการสอบฯ ตามประกาศที่แนบ

  • ผู้สอบผฃผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้รับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม ตามประกาศรายชื่อ
  • กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องรับการอบรมโดยสามารถเลือกวันอบรมดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนอบรม ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 สิงหาคม 62 หรือจนกว่าจะเต็ม  คนละ 1 รุ่นเท่านั้น

รายชื่อผลการสอบ กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [PDF File]

หมายเหตุ

สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้เพิ่มรหัสกิจกรรมในระบบให้แล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาด ติดต่อ สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (ติดต่อภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น)

การลงทะเบียนอบรมสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ สงวนเฉพาะนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เท่านั้น สำหรับผู้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมทดสอบ โปรดติดตามประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นในครั้งถัดไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและรายชื่อห้องอบรม ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ