แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้งานระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 19 August 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น