แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
Tuesday, 01 October 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1โดยรับสมัครไปแล้วนั้น บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและห้องอบรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 5-6 ต.ค. 62
  • รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62
  • รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 26-27 ต.ค. 62

หมายเหตุ

เวลา 09.00 - 16.00 น. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สวมชุดสุภาพข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   ประกาศ การทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งความจำนงไว้)
   ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ประสงค์จะนำผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 http://admission.sru.ac.th/tcas64/
   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ