แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 10 October 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น