แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน เลขที่ ๖/๒๕๖๒
Monday, 11 November 2019 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ