แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 14 November 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น