แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
วัสดุและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอนในสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 19 November 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี