แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 25 December 2019 เขียนโดย :   คณะครุศาสตร์