แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 14 January 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น