แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 16 January 2020 เขียนโดย :   คณะพยาบาลศาสตร์