แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศร่าง จัดซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง
Tuesday, 21 January 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ