แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๖๐ รายการ
Wednesday, 22 January 2020 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ