แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการจากห้องเรียนสู่การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 05 March 2020 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น