แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ฯ ในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 21 January 2020 เขียนโดย :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม