แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว เลขที่ E10/2556
Thursday, 04 July 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ