แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
Monday, 29 June 2020 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ