แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒ หลัง
Friday, 09 August 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ