แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมการให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 39/2556
Monday, 19 August 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ