แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งเพื่องานถ่ายทำโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 42/2556
Wednesday, 21 August 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ