แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน 37 เครื่อง
Friday, 06 September 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ