คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  17 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบยื่นความจำนง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 เม.ย. 2559ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯกองพัฒนานักศึกษา
  7 เม.ย. 2559การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘กองพัฒนานักศึกษา
  4 เม.ย. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมบางสาขาวิชา) ยื่นความจำนงออนไลน์ วันที่ 5 - 12 เมษายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 มี.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 มี.ค. 2559ประกาศเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  25 มี.ค. 2559ประกาศเรื่องรายชื่อผู้สมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  14 มี.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 (รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 มี.ค. 2559รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  4 มี.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วน) นักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มี.ค. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 5 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป กองพัฒนานักศึกษา
  26 ก.พ. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ก.พ. 2559ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 ก.พ. 2559ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  12 ก.พ. 2559การประชุมหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  10 ก.พ. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ รอบที่ 4 ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ณ กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.พ. 2559ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี กองพัฒนานักศึกษา
  29 ม.ค. 2559สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ม.ค. 2559ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 ม.ค. 2559ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2559สรุปจำนวนนักศึกษา ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากเจอปัญหาดังหน้าจอ ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2559รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติมโครงการ Road Show ปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2559รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 2/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ม.ค. 2559การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองพัฒนานักศึกษา
  13 ม.ค. 2559ประกาศผล กิจกรรม ครอบครัวนักอ่าน (ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด) และยอดนักอ่าน ประจำปี 2558Peerapat Prompan
  30 ธ.ค. 2558ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 3 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2559 เป็นต้นไป กองพัฒนานักศึกษา
  29 ธ.ค. 2558กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 ธ.ค. 2558ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดการเรียนการสอน และวันสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคกศ.บท.ทุกศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>