คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 ก.ค. 2558ประกาศจากองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.ค. 2558ประกาศให้นักศึกษาปี 1 รหัส 58 ทุกคนที่ยังไม่ทราบรหัสประจำตัวนักศึกษา คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ก.ค. 2558กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ก.ค. 2558ประกาศ การจ่ายคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ประจำปี 2557Peerapat Prompan
  30 มิ.ย. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 มิ.ย. 2558แจ้งรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558Peerapat Prompan
  16 มิ.ย. 2558รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 58 (ปี1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 มิ.ย. 2558สถิติจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 มิ.ย. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 พ.ค. 2558ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองคนดีสู่วิถีลุ่มน้ำตาปี ในวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ เกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  22 พ.ค. 2558รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 3/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 พ.ค. 2558การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 2/2557Peerapat Prompan
  3 พ.ค. 2558ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุได้ที่กองคลัง(หอประชุมวชิราลงกรณ์ ห้องวชิระ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปPeerapat Prompan
  17 เม.ย. 2558ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  9 เม.ย. 2558ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.บท. ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เข้าร่วม การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  1 เม.ย. 2558ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุได้ที่กองคลัง(หอประชุมวชิราลงกรณ์ ห้องวชิระ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปPeerapat Prompan
  19 มี.ค. 2558ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วัดสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของภาคเรียนที่ 1/2557 และวันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  17 มี.ค. 2558ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสอบ ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครสอบได้ (ชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติ) http://job3.ocsc.go.th/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 มี.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 มี.ค. 2558ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์กองพัฒนานักศึกษา
  5 มี.ค. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ก.พ. 2558การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  25 ก.พ. 2558ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เทอม 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 ก.พ. 2558การจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวรอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  20 ก.พ. 2558การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.พ. 2558ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.พ. 2558สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ก.พ. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ม.ค. 2558รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2558กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>