คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  25 ก.พ. 2563ประกาศผลรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  20 ก.พ. 2563รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กองพัฒนานักศึกษา
  19 ก.พ. 2563 ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (Update เดือนกุมภาพันธ์ รอบ 2)Teerawat Kitngam
  17 ก.พ. 2563ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563กองพัฒนานักศึกษา
  15 ก.พ. 2563รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารในปี 2563กองพัฒนานักศึกษา
  30 ม.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากองคลัง
  7 ม.ค. 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา
  24 ธ.ค. 2562ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)Teerawat Kitngam
  19 ธ.ค. 2562ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม Christmas Day 2019 วันที่ 24 ธันวาคม 2562Teerawat Kitngam
  16 ธ.ค. 2562ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  6 ธ.ค. 2562ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา
  3 ธ.ค. 2562ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59Teerawat Kitngam
  3 ธ.ค. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนมีความประพฤติดีและผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-3กองพัฒนานักศึกษา
  22 ต.ค. 2562การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  21 ต.ค. 2562ประกาศรายชื่อรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2กองพัฒนานักศึกษา
  10 ต.ค. 2562ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  1 ต.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1Teerawat Kitngam
  24 ก.ย. 2562ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  23 ก.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 และรับสมัครนักศึกษาทุนที่ยังไม่ครบเพิ่มเติมกองพัฒนานักศึกษา
  6 ก.ย. 2562แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  6 ก.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  5 ก.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563กองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.ย. 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
  3 ก.ย. 2562โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562Teerawat Kitngam
  3 ก.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1Teerawat Kitngam
  21 ส.ค. 2562กิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai Mooc) ประจำปี 2562Teerawat Kitngam
  20 ส.ค. 2562ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3กองพัฒนานักศึกษา
  19 ส.ค. 2562ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่าน และการลงทะเบียนการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำการศึกษา 2562Teerawat Kitngam
  25 ก.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 ก.ค. 2562กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562กองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>