คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  4 เม.ย. 2556รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. 2556 ขายใบสมัครวันที่ 10 เม.ย. - 15 พ.ค.56สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 มี.ค. 2556รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการดำเนินงานกองทุน ประจำปีการศึกษา 2556กองพัฒนานักศึกษา
  8 มี.ค. 2556การเรียนการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 3/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มี.ค. 2556รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มี.ค. 2556รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าหอพักนักศึกษา ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ก.พ. 2556กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  26 ก.พ. 2556ประกาศด่วน ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.- 8 มี.ค.25556 หากไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถเข้าระบบและเช็คเกรดได้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นักศึกษาที่เข้าสอบต้องแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบทุกครั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.พ. 2556รับนักศึกษาปฏิบัติงานเข้ารับโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน( หลายอัตรา)กองพัฒนานักศึกษา
  21 ก.พ. 2556ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  21 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม นักศึกษาโควต้าครุศาสตร์ 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ก.พ. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 ก.พ. 2556ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนิทรรศการชมรม จากวันที่ 14 ก.พ.2556 เป็นวันเสาร์ ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ ลานด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
  7 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาโควต้า และ ROADSHOWสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 ก.พ. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน จะเดินการตัดเกรด I เป็น E ในวันที่ 6 มีนาคม 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 ก.พ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครหัวหน้าเครือข่ายนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖กองพัฒนานักศึกษา
  1 ก.พ. 2556ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2555กองพัฒนานักศึกษา
  28 ม.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบรับตรง (ROADSHOW 2556)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ม.ค. 2556สมุดบันทึกกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
  25 ม.ค. 2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบรับตรง (โควต้า) 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ม.ค. 2556การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕กองพัฒนานักศึกษา
  15 ม.ค. 2556สรุปจำนวนผู้สมัครรอบโคว์ต้าทั้งหมด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ม.ค. 2556กำหนดการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนงวดที่ 2 ของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. 2/2555สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ม.ค. 2556ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. วันที่ 5-6 ม.ค.56 จัดการเรียนการสอนปกติ หยุดเฉพาะหน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ธ.ค. 2555หลักฐานที่ใช้ ในการมารับทรานสคิปที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 ธ.ค. 2555เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศ.บทศูนย์สุราษฎร์ธานี วันที่ 22-23 ธ.ค.55 ศึกษาด้วยตนเอง 12-13 ม.ค.56 จัดการเรียนการสอนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ธ.ค. 2555รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(โคว์ต้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.55 ถึง 4 ม.ค. 56มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2 ธ.ค. 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.กองพัฒนานักศึกษา
  26 พ.ย. 2555ประกาศสภานักศึกษา เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  23 พ.ย. 2555รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง(โควต้า)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 22 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>