คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  10 มิ.ย. 2554ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ และ รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บท.สุราษฎร์ธานี รหัส 54 รุ่น 14สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. รหัส 54 รุ่น 10 หน่วยบริการฐานพื้นที่อำเภอเกาะสมุยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2554ใบรายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มิ.ย. 2554กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 พ.ค. 2554ค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษา และกลุ่มเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ 54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  6 พ.ค. 2554ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 พ.ค. 2554ประกาศให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบสภาพนักศึกษา และเกรดเฉลี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 พ.ค. 2554การสัมภาษณ์เงินกู้ กยศ. นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 เม.ย. 2554ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบรับสมัครเพิ่มเติม (ยื่นความจำนง)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 เม.ย. 2554รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (เพิ่มเติม) รอบที่เข้าสอบ วันที่ 8 เมษายน 2554 เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 เม.ย. 2554เปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาโครงการ กศ.บท. ณ หน่วยบริการพื้นฐานที่จังหวัดชุมพร วันที่ 23-24 เม.ษ.นี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 เม.ย. 2554รายละเอียดปฏิทินวิชาการและสัปดาห์การเรียนการสอน นักศึกษาภาค กศ.บท.ทุกศูนย์ และหน่วยบริการฐานพื้นที่ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 3/2553สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 เม.ย. 2554การพิมพ์ใบลงทะเบียนของนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 มี.ค. 2554ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รอบภาคีภาคใต้ 2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 มี.ค. 2554รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2554สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ก.พ. 2554เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 ก.พ. 2554การเรียนการสอนชดเชย ในภาคเรียนที่ 3/2553สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 ก.พ. 2554ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2553สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  31 ม.ค. 2554ประกาศเรื่องกำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษา 2553สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 ม.ค. 2554ประกาศให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบของตัวเอง ประจำปีการศึกษา 2/2553สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ม.ค. 2554กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/54สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 ม.ค. 2554กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) เทอม 3 ปีการศึกษา 2553สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 ม.ค. 2554การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ระนอง ประจำภาคเรียนที่ 2/53สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 พ.ย. 2553รับสมัครนักศึกษา โควต้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  29 ต.ค. 2553การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ชุมพร,จ.กระบี่, และศูนย์การศึกษา อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 2/53มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  30 พ.ย. 2542ประกาศเรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
   543การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กองพัฒนานักศึกษา
   543ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่ากองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 27 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27