คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 787 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  12 ก.ค. 2560ประกาศขอแจ้งวันหมดเขตชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (ภาคกศ.บท.)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 ก.ค. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐กองพัฒนานักศึกษา
  9 ก.ค. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งเพื่อทราบ อาจารย์และนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนตึก B บรรณราชนครินทร์ ให้ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนใหม่อีกครั้ง ด่วน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาคารเรียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และห้องสอบ นักศึกษา ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ก.ค. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ก.ค. 2560ประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calenda for Academic Year 2017 First Semester (1/2017)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 มิ.ย. 2560นักศึกษาที่สนใจสมัคร "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล" (ผู้ที่ไม่กู้ กยศ.)กองพัฒนานักศึกษา
  30 มิ.ย. 2560นักศึกษาที่สนใจสมัคร "ทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม"กองพัฒนานักศึกษา
  30 มิ.ย. 2560ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 มิ.ย. 2560รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00 น.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐กองพัฒนานักศึกษา
  15 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 มิ.ย. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอถอนรายวิชาของผู้สมทบเรียนเนื่องจากเป็นรายวิชาของกลุ่มเรียนหลัก ไม่เปิดให้สมทบ ดังรายวิชาต่อไปนี้ ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 มิ.ย. 2560ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองพัฒนานักศึกษา
  14 มิ.ย. 2560ประกาศการขอจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560กองพัฒนานักศึกษา
  8 มิ.ย. 2560กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปนักศึกษา และส่งใบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 60สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2560กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 มิ.ย. 2560ประกาศกำหนดการกิจกรรม "เปิดโลกภาษา นักศึกษาใหม่ มรส." สำหรับนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560Peerapat Prompan
  1 มิ.ย. 2560ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิมพ์รายชื่อนักศึกษาพร้อมแถบบาร์โค๊ดเพื่อใช้สแกนกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
  25 พ.ค. 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการประเมินผล (Retire)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 พ.ค. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 พ.ค. 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 พ.ค. 2560ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile Peerapat Prompan
  5 พ.ค. 2560ประกาศ แนวปฏิบัติ การเข้าสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 พ.ค. 2560ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2559 และ 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (รอบรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>