คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 810 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  30 มิ.ย. 2560นักศึกษาที่สนใจสมัคร "ทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม"กองพัฒนานักศึกษา
  30 มิ.ย. 2560ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 มิ.ย. 2560รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  23 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00 น.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 มิ.ย. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  15 มิ.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐กองพัฒนานักศึกษา
  15 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 มิ.ย. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอถอนรายวิชาของผู้สมทบเรียนเนื่องจากเป็นรายวิชาของกลุ่มเรียนหลัก ไม่เปิดให้สมทบ ดังรายวิชาต่อไปนี้ ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 มิ.ย. 2560ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองพัฒนานักศึกษา
  14 มิ.ย. 2560ประกาศการขอจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560กองพัฒนานักศึกษา
  8 มิ.ย. 2560กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปนักศึกษา และส่งใบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 60สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 มิ.ย. 2560กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 มิ.ย. 2560ประกาศกำหนดการกิจกรรม "เปิดโลกภาษา นักศึกษาใหม่ มรส." สำหรับนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560Peerapat Prompan
  1 มิ.ย. 2560ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิมพ์รายชื่อนักศึกษาพร้อมแถบบาร์โค๊ดเพื่อใช้สแกนกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
  25 พ.ค. 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการประเมินผล (Retire)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 พ.ค. 2560ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 พ.ค. 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 พ.ค. 2560ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile Peerapat Prompan
  5 พ.ค. 2560ประกาศ แนวปฏิบัติ การเข้าสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2 พ.ค. 2560ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2559 และ 1/2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (รอบรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 เม.ย. 2560ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไปกองพัฒนานักศึกษา
  19 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (รอบรับสมัครเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 เม.ย. 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 2) รับสมัครวันที่ 20 - 24 เมษายน 2560 รับสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08:30 - 15:00 น.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 เม.ย. 2560ขอใช้นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  12 เม.ย. 2560เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม นักศึกษาแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น “2017 AUE Summer School”Peerapat Prompan
  11 เม.ย. 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบรับสมัครเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  7 เม.ย. 2560ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560กองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 27 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   หน้าถัดไป>>