คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 231 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  8 ธ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  1 ธ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  30 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  28 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  27 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  27 พ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  20 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  17 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  13 พ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  13 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  13 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  13 พ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี) สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  7 พ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตราฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  2 ส.ค. 2554ใบสมัครอาจารย์พิเศษฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  21 ธ.ค. 2553ใบสมัครหัวหน้าสำนักงานคณบดีฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  12 เม.ย. 2553ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครคณบดี ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  29 มี.ค. 2553ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  19 มี.ค. 2553ใบสมัครอาจารย์สัญญาจ้างฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
  10 มี.ค. 2553ใบสมัครบุคลากรประจำตามสัญญา ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่
กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8