คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้าย ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  5 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอาคารวิทยาการจัดการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  5 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  5 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารครุศาสตร์หลังเก่า ชั้น 1 จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  5 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  5 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  5 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  2 ต.ค. 2563ซื้อวัสดุสำนักงานสายสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  2 ต.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  1 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  1 ต.ค. 2563จ้างเดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศห้องเรียน HS409คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดชุดการแสดง และ แสง สี เสียง ในงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  1 ต.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำเนาเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ นาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำรอง ณ คลังพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้งาน ณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้าย ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดชุดการแสดง และ แสง สี เสียง ในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน นข 5977 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ.กองกลาง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน นข 5659 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถหมายเลขทะเบียน ผก 1583 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน ณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อบำบัดและท่อน้ำทิ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  30 ก.ย. 2563ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาจงฝ่ายพัสดุ
  29 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 3 เครื่องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  29 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจัดจ้างทาสีภายในชั้น 1 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  29 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>