คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7758 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  28 ก.ย. 2563ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  28 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งาน ณ สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  28 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งาน ณ สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  28 ก.ย. 2563ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  28 ก.ย. 2563ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  28 ก.ย. 2563ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  24 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารลับพร้อมอุปกรณ์ล็อคทุกช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  21 ก.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  21 ก.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ฝ่ายพัสดุ
  21 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตัวฝ่ายพัสดุ
  21 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  21 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ฝ่ายพัสดุ
  18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟัง จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  18 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นข้อมูล HF TAG แบบแผ่นสี่เหลี่ยม ป้องกันหนังสือหาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือจำนวน 102 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีบัณฑิตวิทยาลัย
  17 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจรใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 อันกองกลาง
  16 ก.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  15 ก.ย. 2563ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ฝ่ายพัสดุ
  15 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  15 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐-๑๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  15 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  15 ก.ย. 2563ประกาศร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 259 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259   หน้าถัดไป>>