คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  31 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  31 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเสียง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  31 ส.ค. 2563ประกาศราคากลาง เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ฝ่ายพัสดุ
  31 ส.ค. 2563ประกาศราคากลาง เครื่องเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องอบรมสัมมนา อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ กระถาง และวัสดุทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคำตอบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย นักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น ๑๑ จำนวน ๑ รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลานแอโรบิค พร้อมเวที และระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  28 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น ๑-๓ อาคารนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโคมไฟกันน้ำและโคมไฟสนามพร้อมติดตั้งสำหรับทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกสำหรับใช้ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนที่ภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ฝึกทักษะภาคปฏิบัตินักกฎหมาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบบรรยาย นักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น ๑๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมน้ำรั่ว ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ำทางออกประตู 2 จำนวน 1 รายการกองกลาง
  27 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อต้นไม้ กระถาง และวัสดุทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแก้วเก็บอุณหภูมิ (ของระลึก) ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นซ่อมบำรุง หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วน จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพาติชั่นพร้อมติดตั้งในห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาการจัดการ
  26 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  25 ส.ค. 2563ประกาศ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ห้อง Micro Teaching ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>