คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  25 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนงานร้านค้า SRU MINI จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  25 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ VTR แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาฝ้าเพดานภายในศูนย์หนังสือและเอกสารตำรา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง บ้านพักสวัสดิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานหอพัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ส.ค. 2563ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ฝ่ายพัสดุ
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. พร้อมติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  21 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  21 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านประตู ห้องศูนย์ฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  21 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  21 ส.ค. 2563ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  21 ส.ค. 2563ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  21 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  21 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  20 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำส่วนเสริมพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  20 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโปแกรม Licence แบบราย 1 ปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  20 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและสติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค New Normal จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาหนังสือ จำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกเงาพร้อมติดตั้งภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปผลงานศิลปะ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ จำนวน ๖ กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานศิลปะ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ส.ค. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้างลานกิจกรรมแอโรบิคกลางแจ้งพร้อมเวที จำนวน 1 งานกองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>