คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6104 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  30 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 51/2557ฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 50/2557 เลขที่ 50/2557ฝ่ายพัสดุ
  28 ก.ค. 2557ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2557ฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 49/2557ฝ่ายพัสดุ
  24 ก.ค. 2557สอบราคาเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมติดตั้งและฝึกอบรม จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 48/2557ฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครูฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพทางเคมีในหอยนางรม (Crassostrea Belcheri) จากอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานีฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือเท้าปากฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรใน จ.สุราษฎร์ธานีฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง แบบจำลองการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยสมการเชิงโครงสร้างฝ่ายพัสดุ
  16 ก.ค. 2557ยกเลิกการสอบราคาจ้างขุดบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557ฝ่ายพัสดุ
  15 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6,000 เล่มฝ่ายพัสดุ
  10 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารใหม่คณะครุศาสตร์ เลขที่ 46/2557ฝ่ายพัสดุ
  9 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 45/2557ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ค. 2557สอบราคาจ้างติดตั้งฝาไม้ปิดด้านข้างและด้านบนของชั้นวางหนังสือโลหะ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 44/2557ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือโลหะ 2 ช่วงชั้น จำนวน 10 ชุด เลขที่ 43/2557ฝ่ายพัสดุ
  6 ก.ค. 2557ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2557ฝ่ายพัสดุ
  1 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 503 ตัว เลขที่ 42/2557ฝ่ายพัสดุ
  24 มิ.ย. 2557ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จำนวน 1 หลังฝ่ายพัสดุ
  23 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เลขที่ 41/2557ฝ่ายพัสดุ
  20 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารวชิราลงกรณ จำนวน ๑๐ เครื่อง เลขที่ 40/2557ฝ่ายพัสดุ
  17 มิ.ย. 2557ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ E5/2557ฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างจัดตกแต่งดอกไม้งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 1 รายการ เลขที่ 37/2557ฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาเช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 40 ห้อง ระยะเวลา 30 วัน เลขที่ 38/2557ฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาเช่าแผงกั้นที่พักแขก พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 288 บอร์ด เลขที่ 39/2557ฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย เลขที่ 36/2557ฝ่ายพัสดุ
  16 มิ.ย. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 35/2557ฝ่ายพัสดุ
  11 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีจำนวน 10 รายการ เลขที่ 34/2557ฝ่ายพัสดุ
  9 มิ.ย. 2557สอบราคาซื้ออุปกรณ์ฟิตเนส พร้อมการติดตั้ง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ เลขที่ 33/2557ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 187 จากทั้งหมด 204 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   หน้าถัดไป>>