คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6167 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  22 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างติดตั้งลวดตาข่ายเหล็ก พร้อมโครงคร่าวเหล็ก โรงจัดเก็บพัสดุ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ 20/2556ฝ่ายพัสดุ
  22 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างทำคู่มือบัณฑิต ประจำปี 2556 จำนวน 3,000 เล่ม เลขที่ 19/2556ฝ่ายพัสดุ
  21 เม.ย. 2556ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการวิจารณ์ (22-25 เม.ย.2556)ฝ่ายพัสดุ
  19 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมพื้นเวทีหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 18/2556ฝ่ายพัสดุ
  10 เม.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการ เลขที่ 17/2556ฝ่ายพัสดุ
  10 เม.ย. 2556ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (9-17 เมย.56)ฝ่ายพัสดุ
  9 เม.ย. 2556ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2556ฝ่ายพัสดุ
  4 เม.ย. 2556สอบราคาเช่าแผงกั้นที่พักแขก พร้อมการติดตั้ง บริเวณใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวนไม่น้อยกว่า 288 บอร์ด เลขที่ 16/2556ฝ่ายพัสดุ
  2 เม.ย. 2556ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2556ฝ่ายพัสดุ
  2 เม.ย. 2556ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)c งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการวิจารณ์ (๒-๕ เม.ย. ๒๕๕๖)ฝ่ายพัสดุ
  28 มี.ค. 2556สอบราคาซื้อเครื่องปั่นไฟ พร้อมการติดตั้ง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการเลขที่ 15/2556ฝ่ายพัสดุ
  28 มี.ค. 2556ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2556ฝ่ายพัสดุ
  28 มี.ค. 2556ผลการประกวดราคาจัดซื้อระบบยืนยันตัวตนและเก็บปูมเหตุการณ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2556ฝ่ายพัสดุ
  28 มี.ค. 2556ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (27 มี.ค.-1 พ.ค. 2556)ฝ่ายพัสดุ
  28 มี.ค. 2556ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (27 มี.ค.-1 พ.ค. 2556)ฝ่ายพัสดุ
  20 มี.ค. 2556ประกวดราคาจ้างก่อวสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2556ฝ่ายพัสดุ
  15 มี.ค. 2556การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒ รายการ ฝ่ายพัสดุ
  11 มี.ค. 2556สอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 3,900 ปก เลขที่ 14/2556ฝ่ายพัสดุ
  7 มี.ค. 2556ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ผ่านการวิจารณ์ (7-12 มีนาคม 2556)ฝ่ายพัสดุ
  5 มี.ค. 2556ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๕/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  1 มี.ค. 2556ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) งานจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว (1-6 มีนาคม 2556)ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.พ. 2556สอบราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  22 ก.พ. 2556ประกวดราคาซื้อระบบยืนยันตัวตนและเก็บปูมเหตุการณ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๔/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  22 ก.พ. 2556ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ที่ผ่านการวิจารณ์ (22-28 กพ 2556 )ฝ่ายพัสดุ
  21 ก.พ. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ ๖๔ บิท ควบคุมการบันทึกเสียงและผลิตสื่อเสียง จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  20 ก.พ. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก เลขที่ ๒๗๒/๙ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  16 ก.พ. 2556ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว เลขที่ E3/2556ฝ่ายพัสดุ
  11 ก.พ. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  11 ก.พ. 2556สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ เครื่อง เลขที่ ๙/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
  11 ก.พ. 2556ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบคณะครุศาสตร์ สูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๖ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 195 จากทั้งหมด 206 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206   หน้าถัดไป>>