คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7556 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  30 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 5 รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งดอกไม้ประดับ บริเวณป้ายคณะ เกาะกลาง เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  30 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  29 ต.ค. 2560ราคากลาง งานจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง จำนวน 1 รายการ หอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีPeerapat Prompan
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าแผงกั้นสำหรับห้องพักและและห้องทำงานใต้หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางงานเช่าระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  27 ต.ค. 2560ราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีPeerapat Prompan
  25 ต.ค. 2560งานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมและห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) พร้อมเครื่องจำลองการเต้นของหัวใจ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กทารกขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  25 ต.ค. 2560ราคากลางเช่าจอ LED Full Color Display งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 1 งานPeerapat Prompan
  25 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจัดซื้อขวดพลาสติกผลิตน้ำดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ จำนวน 1 รายการPeerapat Prompan
  24 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงตกแต่งดอกไม้ประดับ บริเวณป้ายคณะ เกาะกลาง เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  24 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  24 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  24 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือกฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานซื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องประทับ หอประชุมวชิราลงกรณฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อพรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2560รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2560ราคากลางงานจ้างตกแต่งดอกไม้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2560ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  18 ต.ค. 2560ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งถนนซอย ๑ ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  18 ต.ค. 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนก่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 211 จากทั้งหมด 252 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252   หน้าถัดไป>>