คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7553 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  13 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาซื้อชุดแท่นปฏิบัติการภาพพิมพ์แกะไม้ และชุดแท่นปฏฺิบัติการพิมพ์โลหะเอชชิ่งเพลสฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 32/2559ฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรม พุทธรรม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดตู้เก็บกระดาษศิลปะ จำนวน ๒ รายการฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยสอนเด็กปฐมวัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๓ รายการฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ ตัว ฝ่ายพัสดุ
  13 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดเวทีการแสดงสำเร็จรูปพร้อมบันไดขึ้นเวที ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  12 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นทำแผลเท้า จำนวน ๕ ตัว และเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน ๒๐ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  12 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ ชุด ฝ่ายพัสดุ
  12 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 33/2559ฝ่ายพัสดุ
  12 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องย่อยสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 31/2559ฝ่ายพัสดุ
  12 ต.ค. 2559ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  12 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลังฝ่ายพัสดุ
  11 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 เครื่อง เลขที่ 30/2559ฝ่ายพัสดุ
  8 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 2 รายการ เลขที่ 24/2559ฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรร์กระจายสัญญาณ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งานฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  6 ต.ค. 2559สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารและการบริการอินเทอรืเน็ต จำนวน 1 งาน เลขที่ 27/2559ฝ่ายพัสดุ
  5 ต.ค. 2559ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  5 ต.ค. 2559ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  26 ก.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ย. 2559ประกาศ ราคากลางงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการ ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 222 จากทั้งหมด 252 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252   หน้าถัดไป>>