คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7554 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  29 ต.ค. 2555เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  29 ต.ค. 2555สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๖๔/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2555ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  9 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๓/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  9 ต.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  4 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจัดเก็บวัสดุ เลขที่ ๖๒/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  3 ต.ค. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2555ฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงหอสมุดกลางฝ่ายพัสดุ
  21 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๕๖/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  20 ก.ย. 2555lสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  19 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งานครั้งที่ ๓ เลขที่ ๕๘/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  19 ก.ย. 2555ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๓ฝ่ายพัสดุ
  19 ก.ย. 2555เปลี่ยนแปลงกำหนดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ งานเด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลขที่ E๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  17 ก.ย. 2555ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการฝ่ายพัสดุ
  12 ก.ย. 2555สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  8 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2555ฝ่ายพัสดุ
  6 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน 1 ชุด เลขที่ 56/2555ฝ่ายพัสดุ
  31 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๕๕/๒๕๕๕ณ ฝ่ายพัสดุ
  31 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๔๐ เครื่อง เลขที่ ๕๔/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  29 ส.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๐/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  16 ส.ค. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน (17-21 ส.ค. 2555)ฝ่ายพัสดุ
  10 ส.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมพร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ๔๙/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  6 ส.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 53/2555ฝ่ายพัสดุ
  1 ส.ค. 2555ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๙/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  31 ก.ค. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง เลขที่ ๕๒/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ค. 2555ประกาศสอบราคาเช่าจอ LED COLOR DISPLAY ประเภท Outdoor พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ ๕๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 244 จากทั้งหมด 252 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252   หน้าถัดไป>>