คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7720 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  26 พ.ย. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เลขที่ ๗๓/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  26 พ.ย. 2555ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายพัสดุ
  26 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๗๕/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  26 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๗๔/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  22 พ.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงหอสมุดกลางฝ่ายพัสดุ
  19 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง เลขที่ ๗๒/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  19 พ.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (19/11/255-22/11/2555)ฝ่ายพัสดุ
  19 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๗๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  17 พ.ย. 2555ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง เลขที่ ๗๐/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  17 พ.ย. 2555สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อัตราความเร็ว 50/10 Mbps จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ 69/2555ฝ่ายพัสดุ
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เลขที่ ๖๗/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มนูนโลโก้ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  16 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๘/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  7 พ.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๕/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  5 พ.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  29 ต.ค. 2555เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  29 ต.ค. 2555สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส ชนิด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ ชุด เลขที่ ๖๔/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  26 ต.ค. 2555ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  9 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๓/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  9 ต.ค. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  4 ต.ค. 2555สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจัดเก็บวัสดุ เลขที่ ๖๒/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  3 ต.ค. 2555ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอสมุดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๖๐/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  27 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ย. 2555ผลการประกวดราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2555ฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ย. 2555ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงหอสมุดกลางฝ่ายพัสดุ
  21 ก.ย. 2555ยกเลิกการสอบราคาซื้อกลองทิมปานี จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๕๖/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  20 ก.ย. 2555lสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง LAB บัญชีและโลจิสติคส์ เลขที่ ๕๙/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
  19 ก.ย. 2555สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องประชุมผดุงชาติ จำนวน ๑ งานครั้งที่ ๓ เลขที่ ๕๘/๒๕๕๕ฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 249 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>